วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 58 ณ วัดธาตุศรีคุณ

                                          นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก กล่าวรายงาน
                                               และนายกเทศบาลตำบลนาแกเป็นประธาน
                                         วิทยากร แขกผู้มีเกียรติและคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
                                       


                                ค่ายทหารจากจังหวัดนครพนมแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับการรักชาติ

                                           
                                                  นักศึกษาเข้ารับความรู้แต่ละฐาน

                                           แบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมสมอง มอบหมายงานนำเสนอ

                               จำลองการเลือกตั้งฐานที่ ๗ เข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย


                                                        พระคุณเจ้าให้ความรู้เรื่องธรรม
                                                   ผอ.กศน.นาแก พบปะนักศึกษา

                                                 
                               ตัวแทนนักศึกษาออกนำเสนอสรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น