วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จัดการเรียนการสอน ETV เพื่อการศึกษา สัปดาห์ที่ 16 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                            ครูนำเข้าสู่บทเรียนก่อนรับชม รายการ ETV


                                                           ครูแจกใบงานแบบทดสอบ                                                 ให้ทำแบบทดสอบหลังรับชมรายการ ETVไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น