วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเพาะเห็ด ณ บ้านโพนดู่ หมู่ 3 ตำบลพุ่มแก

                                         นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก พบปะกลุ่มอาชีพ
                                                             แนะนำวิทยากร
                            ผอ.กศน.อ.นาแก  ครูธนะศักดิ์ และครูณัฐติยา มอบวัสดุ ให้กลุ่มอาชีพ
                                                               


                                                                         ลงมือปฏิบัติจริง

                                                                  ขั้นตอนการนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น