วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

    ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด
คณะผู้บริการ วิทยากร  เสวนาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

                                    ชุดประจำชาติ  ๑๐  ประเทศ

                                                                  ชมนิทรรศการ


                                                 พิธีเปิดโครงการ                               


                                การแสดงหนังตลุงของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น