วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก หมู่ ๑๓ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                                                    วัสดุ / อุปกรณ์


                                  วิทยากรให้ความรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์
                                             

                                                ผู้เรียนลงมือปฎิบัติ                                                      การเข้าช่อ
                                                   การเข้าช่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น