วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง R.A.T.C รุ่น ๑ / ๕๘ วันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.อ.นาหว้า


                                                 ซ้อมเดินสวนสนาม

                                           


                                                     เล่นรอบกองไฟ


                                                                                        ผจญภัย

                                                      ซ้อมสวนสนาม


                                           มอบของที่ระลึกคณะครูฝึก


                                                    ฐานผูกเงื่อนเชือก


                                                                                                      เดินทางไกล
                                            นางรำเชิญมาลัย เล่นรอบกองไฟ                                                  ที่พักแรมแม่เสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น