วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลัดสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 59 จัด ณ บ้านพุ่มแก หมู่ 2 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


                                                                     ขี้เลื่อย
                                                                  วัสดุ /อุปกรณ์
                                                             สมาชิกกลุ่มอาชีพ


                                                   วิทยากรสาธิตและนำส่วนผสมกับขี้เลื่อย
                                                   

                                                        สมาชิกกลุ่มลงมือปฎิบัติจริง
                                                       สมาชิกกลุ่มนำขี้เลื่อยบรรจุใส่ถุง
                                                                  ใส่ปลอกคอรัดถุง

                                                 
                                                  นำส่วนผสมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน
                                                                   หยอดเชื้อเห็ด


                  คณะนิเทศน์จากสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมติดตามเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ

โรงเรือน
                                             นี้ค่ะฝีมือกลุ่มเรา  เสร็จส่วนหนึ่งแล้ว



                                                           นำก้อนเห็ดไปนึ่ง

                                                                     ขั้นตอนการนึ่ง

                   










                                         





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น