วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ศส.ปชต.พุ่มแกเข้าร่วมอบรม โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ที่ 24 มิถุนายน 59 ณ หอประชุมโรงเรียนอำเภอธาตุพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น