วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าพื้นเมือง ณ บ้านนายาง หมู่ 12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


                                   นายวิรุฬ ชุุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก ตรวจเยี่ยม กลุ่มทอผ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น