วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

17-18สิงหาคม60อบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้วยพลังงานแก่ประชาชน ณ.ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น