วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

22 สิงหาคม 2560 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลพุ่มแก และเป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดย นายยงยุทธ พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก ประธานเปิดโครงการ ณ อบต.พุ่มแก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น