วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านตับเต่า ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม


                                                     ตรวจวัดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                          วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

                                             วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

                   ครูณัฐติยา  อุปพงษ์   กล่าวทักทาย บอกวัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมโครงการ
                                   ครูณัฐติยา  อุปพงษ์    แนะนำวิทยากร

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น