วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพนดู่ ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

                                     นายยงยุทธ พ่อบาล นายกอบต.พุ่มแก ประธานเปิดโครงการ
                                    ครูณัฐติยา  อุปพงษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                   ตรวจวัดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
                                          ตรวจวัดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                   วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

                                       วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ


 
               วิทยากร คุณหมอจากโรงพยาบาลพระยุพราชธาตุพนม คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น