วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการค่ายปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 14 มกราคม 2556

อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์ ..รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
                              คณะครูกศน.และวิทยากร..โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ตำบลพุ่มแก
                                                                    ที่ร่วมโครงการ
                                               นายกอบต.พิมาน ..ประธานพิธีเปิดโครงการ

                                   คณะครูกศน.นาแก นายกอบต.และวิทยากร..ถ่ายภาพร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น