วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สายสัมพันธ์ วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

                                                           
                       นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแกและคณะครูกศน.นาแกร่วมกิจกรรมวันครู                                  ถ่ายภาพกับเครือข่าย..คณะท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม
                                                                                        ถ่ายภาพกับท่านดร.สมชอบ  นิติพจ นายกอบจ.นครพนม.และคณะผู้บริหาร
                                                ให้ความสุขกับคุณครูที่ร่วมกิจกรรมวันครูค่ะ
                                     อาสาสมัครคุณครูชาวต่างชาติโรงเรียนนาแกพิทยาคม ค่ะ
                                                         คุณครูณัฐติยา.... จัดเต็มชุดใหญค่ะ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น