วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อความสมานฉันท์ในสังคม 22 มกราคม 2556

                                                           อ.ธนะศักดิ์  พิธีกร
                                               อ.ณัฐติยา..รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                 กำนันตำบลสีชมพู..ประธานพิธีเปิด
                               วิรุฬ   ชุมชูชาติ  ผอ.กศน.นาแก..พบปะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
                                  ผอ.บุญเลื่อน สิมะลี  วิทยากรให้ความรู้เรื่องคุณธรรมในสังคม
                                นักศึกษา กลุ่มตำบลพุ่มแก ออกนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
              นำเสนองาน ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข ในการออกเสนองานขบวนการกลุ่ม
                                           ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น