วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก นิเทศติดตาม กิจกรรมงาน กศน.ตำบลพุ่มแก..โดยมี.. ณัฐติยา อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก และนายธนะศักดิ์..ครูอาสาสมัคร

                                                             
                                                   บริเวณภายในอาคาร   ... มุมอาเซี่ยน ...
                                                    .. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  .. กลุ่มอาชีพ ...
                                                          สื่อ เทคโนโลยี.. คอมพิวเตอร์ ...
                                                              ... มุมหนังสือสำหรับเด็ก ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น