วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พบกลุ่มการจัดการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

                        อ.ณัฐติยา อุปพงษ์  จัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน กรต.แบ่งกลุ่มนักศึกษา
                                   นักศึกษาแต่ละกลุ่มตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                   นี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งค่ะช่วยกันระดมสมอง

                                                         เข้าใจแล้วยกมือค่ะ

                                                            ทำใบงาน - ทดสอบย่อยค่ะ
                                                             ตอบคำถามครูณัฐติยาค่ะ
                                                       กลุ่มไหนไม่เข้าใจถามคุณครูได้นะค่ะ
                                              ช่วยกันค้นหาหนังสือ อีกคนก็ถามพี่google ค่ะ

                                                     ให้นักศึกษาจัดทำแฟ้มสะสมงาน
                                                          ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

                                                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น