วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษายกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพภาคเรียนที่1/2556

ออกหน่วยรถเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาลุยถึงที่

                                         
                                           อ.ณัฐติยา  รับสมัครนักศึกษาลุยถึงที่
                                                     ลุยถึงที่ .... คุณอยู่ไหนเราจะไปหา
                                                          หน่วยรถเคลื่อนที่ รับสมัครนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น