วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                       ครูณัฐติยา  แนะนำวิทยากร
                                              ให้ผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตนที่สอนบนกระดาน

                                                 วิทยากรให้ความรู้และให้ผูเรียนจดบันทึก


                                        วิทยากรให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามที่อธิบายบนกระดาน
                                              ครูณัฐติยา ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติม
                                                 

                                            วิทยากรอธิบายขั้นตอนและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น