วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก โดย อ.ณัฐติยา อุปพงษ์

          อ.ณัฐติยา  อุปพงษ์ ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจบหลักสูตร กิจกรรมกพช.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น