วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร 30 สิงหาคม 2555

               โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสกลนคร  30 สิงหาคม 55

            นำนักศึกษา ดูงาน  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.สกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น