วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน ที่กศน.ตำบลนาสีนวน ภูผาเทิบ กลุ่มสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร 30 สิงหาคม 2555                         ดูงานกลุ่มสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ณ  กศน.ตำบลนาสีนวน ภูผาเทิบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น