วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มหกรรมกีฬากศน.เกมส์จังหวัดเชียงใหม่ 5-7 สิงหาคม2554

                                     คณะครูกศน.จ.นครพนม กลุ่มสนม พร้อมเชียร์  สู้ตาย ค่ัะ
  พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านปรเสริฐ บุญเรือง เลขาฯ กศน.ประธานเปิด
                                  เชียร์รีด กลุ่มสนม กศน.อีสาน  นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

         คณะครู กศน.อ.นาแก จ.นครพนม นำทีมโดย ปราญ์ช แขวงเมือง ผอ.กศน. อ.นา แก

                    ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน ที่  จ.เชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น