วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

         นำนักศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี  ณ  ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
                                          คณะครูกศน.อำเภอนาแก..... สวยๆ  หล่อๆ กันทั้งนั้น
                                                              นักศึกษาดูวิดิทัศน์
                                                 ครูณัฐติยาและ นักศึกษา ชมนิทรรศการ
                     คณะครู กศน.อ.นาแก มอบของที่ระลึกท่านผอ.ศูนย์วิทย์จังหวัดอุบลราชธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น