วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กศน.เกมส์ จังหวัดภูเก็ต 5-7 กันยายน 2555

                                          ทีมเชียร์กศน.อีสาน  กลุ่มสนม  เต็มเหนี่ยวกันเลยพี่


ท่านประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาฯ กศน.เดินเยี่ยมทักทายชาวกศน.ทั่วประเทศที่มาร่วมมหกรรมกศน.เกมส์

                       ครูณัฐติยา มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพกับท่านผอ.ลลินทิพย์ ผอ.ภูเก็ต ค่ะถึงแล้วภูเก็ต
                  ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8  กันยายน ที่ จ.ภูเก็จ                                   
                                                                   ถึงแล้วร้านแม่จู้  จังหวัดภูเก็ต   ต้องการของฝากเชิญด้านในค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น