วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการหมู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านตับเต่า หมู่ 15 และบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ 4 ตำบลพุ่มแก

                                                 มุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ  หมู่ 15  บ้านตับเต่า
มุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ  หมู่ 4 บ้านหนองหอยใหญ่
                            อ.ณัฐติยา และ อ.ธนะศักศักดิ์  มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร                                                                    ผู้ใช้บริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น