วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศักษา กศน.ตำบลพุ่มแก และมอบวุฒิบัตรผู้ที่จบหลักสูตรระดับการศึกษานอกโรงเรียน

                                                 นายกอบต.พุ่มแก ประธานพิธีมอบวุฒิบัตร
                                               
                                                 อ.ณัฐติยา   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


                                              เครือข่าย  ผู้ใหญ่บ้าน    กำนัน  แขกผู้มีเกียรติ
                                 นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ  ผอ.กศน.อำเภอนาแก กล่าวพบปะนักศึกษา
                       นายกอบต.พุ่มแก มอบวุฒิบัตร นักศึกษาผู้จบหลักสูตร การศึกษานอกโงเรียน


                  นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันกับนายก อบตพุ่มแก ผอกศน และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น