วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ณัฐติยา อุปพงษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ พบกลุ่มนักศึกษา ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                      แบ่งกลุ่ม มอบหมายงาน

                                               แต่ละกลุ่ม ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                           ปฐมนิเทศนักศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น