วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาพนักงานบริการ ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                      ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                                 แขกผู้มีเกียรติ                                          นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น