วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำแจ่วบอง บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก

                                        นาววิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก พบปะกลุ่มอาชีพ
                                                                        วัสดุ
                                                                   เตรียมวัสดุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น