วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

14 มีนาคม 2562โครงการเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562

                              นายธนะศักดิ์  อุปพงษ์ ครูอาสาสมัครฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ


             นางณัฐติยา  อุปพงษ์ ครู กศน.ตำบล พร้อมนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น