วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digtal literacy ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                                คณะครุกศน.ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

                                  ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและตั้งใจในการเข้ารับการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น