วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62
                                                   ลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
                                            วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
                                            วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

                                        นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก กล่าวเปิดโครงการ

                                              วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
                                             วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น