วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-3 พ.ค. 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

                                                       ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ
                                                วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

                     นางณัฐติยา อุปพงษ์ ครู กศนตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                                 

                                              วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                 นายขันชัย มันทะชา สาธารณสุขอำเภอ ประธานเปิดโครงการ

                       นางณัฐติยา อุปพงษ์ ครู กศนตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                             วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

                                               วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                             วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
                                              วิทยากรจากร.พ.นาแกให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น