วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ตำบลพุ่มแก

                                          
กศน.ตำบลพุ่มแกนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ  อบต.พุ่มแก

                                        นักศึกกษาศิษย์เก่าครูณัฐติยา  ผูกข้อมืออวยพร
                                          ครูณัฐติยา  ผูกข้อมืออวยพรท่านนายกอบต.พุ่มแก
                                                           ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมเล่่นเกมส์


                                            อ.ธนะศักดิ์  มอบรางวัลผู้สูงอายุ ที่ชนะเล่นเกมส์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น