วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อ.ณัฐติยา และอ.ธนะศักดิ์ ครูอาสาสมัคร เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


                                 ครูณัฐติยา  อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก แนะนำวิทยากรค่ะ
                                                วิทยากร  แนะนำวัสดุ  อุปกรณ์ ก่อนเรียนค่ะ

                                              วิทยากร  สาธิต นำส่วนผสมผสมให้ผู้เรียนดู

                                                 สมาชิกกลุ่ม ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเองเลยค่ะ
                           สมาชิก แต่ละคน ต่างวัยกัน ตั้งใจเรียนและช่วยกันคนละม้ายละมือ
                                          ผู้เรียนช่วยกันกรอกขี้เลื้อยลงถุงเพื่อทำก้อนเห็ดค่ะ
                                                        ดีใจที่ทำได้สำเร็จ  ยิ้มใหญ่เลย
                                              เสร็จแล้วค่ะ....นี้คือผลงานเรา สุดท้ายก็ทำได้
                                             วิทยากร... สาธิตขั้นตอนการนำก้อนเห็ดไปนึ่งค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น