วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ณัฐติยา อุปพงษ์ ครูกศน.ตำบลพุ่มแก ตอบคำถามและรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่กศน.ตำบลพุ่มแก กับคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กศน.ตำบล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น