วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 14-15 สิงหาคม 2555                                          กลุ่มสนมจังหวัดนครพนม เชียร์เต็มที่ ......สู้ตายค่ะ


                                                                            สู้ๆค่ะ
                                    ขบวนของแต่ละจังหวัด ร่วมแรงร่วมใจเดินเข้าสู่สนามกีฬา


                พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเแียงเหนือ จังอุบลราชธานี                            
                                    โดยท่านประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการกศน.ประธานพิธีเปิด
                                                               กลุ่่มสนมสู้ๆๆ ค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น