วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ

                           
                        ณัฐติยา  อุปพงษ์     ครูกศน.ตำบล    อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม
                                      การศึกษา  ป.กศ.ชั้นสูง  เอกนาฎศิลป์  วิทยาลัยครูสกลนคร
                                                      ครุศาสตรบัณฑิต  เอกการประถมศึกษา    ราชภัฏสกลนคร
                                                                    เกิดวันอาทิตย์   ที่   ๑๙  กรกฎาคม.....ปีมะโรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น