วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติการทำงาน

                                                                                                                                                             

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๒   ณ   ห้องประชุมศูนย์  OTOP  จังหวัดอุบลราชธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น