วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดโครงการ

                                                ทำได้ให้เลย ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว


                                                     กลุ่มสินค้า OTOP ไม้ไผ่ประดิษฐ์
                                               ทำได้ให้เลย ระบายสีตุ๊กตา  หนูทำได้แล้วจ้า
                                                               อ่านวันละนิดพิชิตโลก                               รถโมบาย  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น