วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ด บ้านตับเต่า หมู่ ๗ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก นครพนม

                                                            สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด                                                                  วัสดุ อุปกรณ์

                                                วิทยากร แนะนำขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ด

                                                      นำส่วนผสมต่างๆคลุกเค้าให้เข้ากัน

                                                                 กรอกเชื้อเห็ดใส่ถุง

                                                             ผลงานอาชีพพวกเรา ทำได้แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น