วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ รุ่นที่ ๔ โดยท่านชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น