วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กศน.ตำบลพุ่มแกและเครือข่ายร่วมต้อนรับคณะประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี๒๕๕๘ ณ บ้านตับเต่า หมู่ ๗ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

                                                    ถ่ายภาพกับท่านนายอำเภอนาแก
                                                       กับท่านนายกอบตพุ่มแก
                                                    กับคณะกรรมการประเมิน และเครือข่าย

                                            คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรม กลุ่มอาชีพต่างๆ


                                       

                                     ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพที่ กศน.ตำบลพุ่มแก สนับสนุนต่อยอด

                                                         สินค้า OTOP   ตำบลพุ่มแก
                                                   กลุ่มอาชีพ ตำบลพุ่มแก ที่สนับสนุน
                                               



                                                            มาออกกำลังกาย กัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น