วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการปฐมนิเทศ แนะแนวนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

                                                 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                           นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก กล่าวรายงาน
                                                                   คณะครู กศน.นาแก
                                             อ.ธนะศักดิ์ อุปพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม พิธีกร
                                           นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาแก พบปะนักศึกษา
                                                 มอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น