วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จัดกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษากศน.ตำบลพุ่มแก รับชมโทรทัศน์ ETV ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลพุ่มแก

                                          วิชาวิทยาศาสตร์ ตอน ที่ ๗  ตีสนิท..... ชีวิตเคมี                                             ครูมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                                  ครูนำเข้าสู่บทเรียน ทำแบบทดสอบ ก่อนรับชมรายการ  ETV


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น